Nieuwe emailfasciliteiten

We hebben onze mailservers weer eens van de nieuwste software voorzien. Hierdoor krijgt u de beschikking over kwalitatief betere mogelijkheden voor uw email.

Vooral gebruikers met een iPhone zullen blij zijn met deze wijzigingen. Zij kunnen nu veel beter synchroniseren met hun email. Ook beheerders van de domeinen krijgen veel meer mogelijkheden. Zo kunnen vanaf nu ook mailinglijsten worden aangemaakt en is het mogelijk om gedeelde bronnen (apparatuur, ruimtes) in te schakelen. Verder hebben de spam-filters en virusscanners heftige wijzigingen ondergaan om ervoor te zorgen dat uw email ook veel veiliger wordt. Ook worden nu eindelijk de browsers FireFox en Internet Explorer 8 op de juiste manier ondersteund.