Nieuwe wetten, nieuwe regels: AVG

Nieuwe wetten, nieuwe regels: AVG

De nieuwe Europese privacywet - de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” - die op 25 mei 2018 van toepassing wordt, is een opportuniteit voor bedrijven om zich te bezinnen over hoe ze vandaag gegevens bijhouden, hoe ze die gebruiken en hoe het staat met de bescherming ervan.

Waar nodig, moet het huidige gegevensbeschermingsbeleid worden aangepast om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Het is dus voor bedrijven en organisaties een zinvolle oefening om hun datamanagement te optimaliseren. 

Voor bedrijven met een website is het van belang dat ze zich verdiepen, of laten informeren over de benodigde stappen die potentieel genomen moeten worden. Dit is vooral belangrijk wanneer gebruik wordt gemaakt van cookies en andere mechanismen om gegevens van de gebruikers vast te leggen. 

Ons privacy beleid voldeed al aan alle nieuwe eisen die door deze nieuwe wetgeving worden opgelegd, maar we hebben we dit beleid wat uitgebreider beschreven. U kan dit vinden op onze website (Privacy Policy)