Meer op Twitter

We hebben al eens meer aangegeven dat ook wij het belang inzien van social media. Ook tijdens mijn vakantie zag ik weer hoe veel gebruik er wordt gemaakt van dit soort websites en daarbij behorende apps op het mobiele platform. Samen met een team van experts op het gebied van social media zijn we op dit moment een nieuwe strategie aan het bepalen voor het gebruik van social media voor onszelf, maar natuurlijk ook voor onze klanten. Waar we in dit beginstadium al van overtuigd zijn is dat we onszelf actiever moeten profileren op Twitter. Vanaf vandaag zullen we dus buiten de RSS-feeds, die al aanwezig zijn op onze website, ook ons nieuws van de website gaan posten op onze twitter-pagina

http://twitter.com/#!/scorpioncomp.